Резултати от проекта по Еразъм+

На 30.09.2016 на работна среща на учителите по чужди езици , организирана от регионалния инспекторат , участниците в проекта на езикова гимназия „ Гео Милев” Добрич по програма Еразъм + „ Съвременният учител- лидер, иноватор и творец за модерно европейско образование”, представиха накратко квалификационната си дейност. Това е първата стъпка от плана за разпространение на придобитите умения и компетентности сред колегите по чуждоезиково обучение , и в частност сред тези по английски език .

Предстои да бъде организиран специален семинар в езикова гимназия, където чрез презентации участниците в проекта ще запознаят присъстващите колеги подробно с проведената мобилност .

текст: Павлина Станкова

021 022 023 027 028

Author: mkirilova