Резултати от НВО по дигитални компетентности от 2016 и 2017 години

През 2016 година ЕГ участва в пробното провеждане на НВО по дигитални компетентности, като по разпределение се явиха само 10г и 10 е клас. От определените 46 ученици се явиха 43.  41 ученици са работили и по двата модула на външното оценяване, а 38 от тях са имали над 30 точки на всеки един от модулите.

Учениците със сертификат с общ резултат над 50 % са 39 на брой.

През 2017 се проведе НВО за всички ученици от 10 клас. От 150 явили се ученици, 142 са работили по двата модула. Техническите проблеми също са от значение за този факт. 117 ученици са се представили отлично, като имат над 30 точки и за двата модула.

Учениците, които ще получат сертификат с общ резултат над 50% са 138 на брой.

Изразено в проценти, това е 90% за 2016 г. и 92% за 2017 г.

Резултатите недвусмислено показват за добрата подготовка на учениците и техните отлични дигитални умения.

текст: Мария Кирилова

Author: mkirilova