Резултати от НВО в 10 клас

Десетокласните от гимназията се представиха възможно най-добре на НВО за 10 клас. Точките от НВО по математика са средно 53.40, като за страната средното ниво е 32.28 т. Резултатът на учениците от гимназията е близо два пъти по-висок от средния за областта – 26.28 т.

От всички десети класове на гимназията най-висок е резултатът на 10д клас – 71.20 т. От този клас са и тримата ученици, постигнали най-висок брой точки:

100 т. – Мадлен Йонкова Петрова

99.5 т. – Димитър Николаев Минков

98.5 т. – Мартин Валентинов Манев

Резултатите по БЕЛ са втори в областта, средно – 60.47 т. за ЕГ при среден брой точки за страната 43.16 т. и среден брой за областта – 38.69 т.

Петима от десетокласниците в гимназията са постигнали над 80 точки. 10в клас е с най-висок среден резултат – над 70 точки.

Author: mkirilova