Резултати от конкурса за лого по проект „Щастието в Европа“

На 11.10.2013г. жури в състав:

 • Милена Иванова – директор на гимназията
 • Савина Петрова- мениджър на рекламна къща и бивш възпитаник на гимназията
 • Олга Иванова – преподавател по Изобразително изкуство в гимназията
 • Мария Кирилова – преподавател по Информатика и ИТ в гимназията
 • Васил Манев- настоящ ученик в гимназията

разгледа постъпилите предложения на участниците в конкурса- общо 14 предложения на 6 ученика: Магдалена Димитрова- 12д клас, Виктория Николаева- 11б клас, Виктория Симеонова- 11е клас, Стелиян Драганов- 11ж клас, Ния Митева – 10г клас, Калина Георгева- 9г клас.
Конкурсът беше обявен на 16.07. 2013г., като бяха обявени и критериите на които трябва да отговарят предложенията.  Журито все под внимание оповестени критерии при оценяване на логата.

След обсъждане и гласуване бяха избрани следните лога като най- добри:logo2

 1. Предложение 2 на Ния Митева
 2. Предложение 4 на Ния Митева
 3. Предложение 2 вариант 3 на Виктория Николаева
 4. Предложение 1 на Магдалена Димитрова
 5. Предложение 5 на Ния Митева

С това решението на журито е, че логото което ще представя училището в проекта „Щастието в Европа“ е Предложение 2 на Ния Митева.

Участието на учениците в конкурса се оценява в следния ред:

 1. място Ния Митева
 2. място Виктория Николаева
 3. място Магдалена Димитрова

публикува: Мария Кирилова

Author: mkirilova