Профил – Испански език

При изучаването на испански като втори език, учениците достигат ниво B1.1 на
владеене на езика, което им позволява да говорят, пишат и разбират текстове и говор
на различни теми свързани с ежедневие, ученически живот, семейство, работа,
интереси, пътуване и много други. Важна част от обучението е да се получат знания,
които са приложими в реални ситуации. Това се постига с работа в групи, примерни
ситуации, презентиране, и други. С еднаква важност са и знанията относно испанската
култура, както и културите на много от държавите в Северна и Южна Америка.
С повече от 500 милиарда испаноговорящи, испанският език е вторият най-говорим в
световен. Това дава възможност на добре боравещите с езика да се възползват от
повече и по-добре платени работни места, както и възможности за учене в чужбина.
Освен всичко това, езикът силно се харесва на учениците заради доброто си звучене и
огромната си роля в музиката, танците и множество изкуства.