Преминаване към ОРЕС за две седмици

Ръководството на гимназията уведомява всички ученици и учители, че от 15.03. до 26.03.21 г. всички класове преминават на дистанционно обучение. Това означава, че минаваме на установения още в началото на годината сменен режим, според който през втория срок в първа смяна са X и XI клас, а втора – VIII, IX и XII клас. Във връзка с това всички направени до сега малки промени в програмата отпадат, тъй като те се налагаха поради факта, че колеги, преподаващи в повече випуски и в двата режима – присъствен и ОРЕС, имаха дублиране на часовете. Работим по редовното седмично разписание за II срок.
Съобщението е съгласно заповедта на директора:
Заповед ОРЕС от 15.03. до 26.03.21 г.

Author: mkirilova