Презентация от СУ – Факултет „Класически и нови филологии” – 9.12.2014

На 09.12.2014, вторник, от 11.00 часа в каб. 18 на ЕГ ще се състои

 

Презентация на представители от СУ – Факултет „Класически и нови филологии” (доц. Килева – НФ и доц. Пашова – арабистика) по Европейски проект на тема:

  1. Мястото и ролята на преводача в съвременния глобализиращ се свят  и изисквания към подготовката и обучението му, свързани с международно утвърдения „Профил на преводача“
  2. Синхронизиране на обучението по превод във ФКНФ на СУ със съвременните изисквания към преводаческата професия – представяне на проекта, неговите цели и досегашни резултати, отговори на въпроси

Поканваме всички интересуващи се ученици, както и учители по всички ЧЕ и БЕЛ да присъстват. Местата са ограничени, така че, моля, обърнете се към учителите си по ЧЕ за записване!

директор: Милена Иванова

Author: mkirilova