Презентация на културологично изследване на английски в ЕГ „Гео Милев”

Изследването „Modern(ist) Portrayals of the City in Dickens and Dos Passos: Similarities, Differences, Continuitiesна д.ф.н Христо Боев, бе представено в часовете на Павлина Станкова – учител по английски и Драгомил Георгиев – учител по български и литература в гимназията.

Kнигата „Модерни(стични) изображения на града при Дикенс и Дос Пасос: прилики, разлики, продължителности” е изцяло на английски и се базира върху защитената докторантура на Христо Боев (в Румъния)  –  сравнително изследване на литературните репрезентации на модерния град при тези двама автори .

Книгата подканва читателите на пътешествие, в което те ще посетят отново две градски пространства, Лондон и Ню Йорк, представени в емблематични литературни изображения на английски език. Като навигира изкусно сред романи на Дикенс от „Оливър Туист” до „Мистерията на Едуин Друуд”, и сред литературните произведения на Дос Пасос от „Манхатън Трансфър” до „САЩ”, Христо Боев демонстрира, че приликите, които съществуват между репрезентациите на двата изследвани града, оправдават сравнението между двамата автори, дори и те обичайно да не се обсъждат на една и съща страница.

Като избира един британски и един американски писател за дискусия, Христо Боев устоява на изкушението да вмести текстовете им в прилежащите им култури и допринася за увеличаване на диалога между британските и американските студии.

180563_b

Автор на публикацията: Дияна Боева

Author: mkirilova