Правилник за 2020/2021 учебна година

Правилник за 2020/2021 учебна година, придружен с:
Приложение 1: Мерки за намаляване и ограничаване на рисковете от предаване на инфекцията
Приложение 2: Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището
Приложение 3: Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние /ОЕСР/
Приложение 4: Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19
Правилник за 2020/2021

Author: mkirilova