Поименен състав на Обществения съвет към ЕГ „Гео Милев”

На основание Правилника за създаването и дейността но Обществените съвети, чл.14,ал.1 и Протокол № 1/14.12.2016 г. е определен

Поименен  състав на Обществения съвет към ЕГ „Гео Милев”,  както следва:

1.Редовни членове:

1.1. Стойно Николаев   Димов – председател

1.2.Силвия  Лазарова Кирякова – член

1.3.Тодорка Георгиева  Стоянова – член

1.4.Галина  Иванова Борисова – член

1.5.Надежда  Димитрова  Иванова – член

1.6.Ана Добрева  Илиева – член

2.Резервни членове:

2.1.Динчер   Мехмедов Ханджиев

2.2.Светлана  Мирчева Венциянова

2.3.Лиляна Димитров  Петрова

2.4.Стефка Павлова  Иванова

връзка към заповедта от директора

Author: mkirilova