Педагогическият съветник е на ваше разположение

Педагогическият съветник на Езикова гимназия провежда индивидуални консултации с учениците и/или техните родители във връзка със създалата се ситуация на тел. за телефонна връзка 0888097732 и +359/876187147 за връзка с Viber или Whatsapp.
Недялка Николова

Author: mkirilova