отчитане на проекта „Съвременният учител-лидер, иноватор и творец за модерно европейско образование“

На 28.06.2017 на педагогически  съвет  на ЕГ ‚ Гео Милев‘ , госпожа  Милена Иванова  представи обобщен  доклад  относно реализацията и разпространението на проекта  на гимназията ‚ Съвременният учител-лидер,  иноватор и творец за модерно европейско  образование.‘  Отчетени бяха дейностите по разпространението на проекта   през учебната година ,като семинари, открити уроци,анкетни карти и неформални срещи.

Подробно бе отчетен  курсът  Невролингвистика, който намери по-широко приложение  сред всички колеги и предмети.

327 (2) 329 (2) 333 (2) 338 342 (2) 345 (2) 354 (2) 364 (2) 374 (2)

 

текст: Павлина Станкова

Author: mkirilova