Отчето 2012/2013

2012-2013 учебна година:
Отчет за II-ри срок за 2012/2013 учебна година /съдържа отчет за 2-ро тримесечие на бюджета за 2013/

Отчет за I – ви срок  за 2012/2013 учебна година  /съдържа отчет на 4-то тримесечие на бюджета за 2012/
Бюджет 2012 IV- то тримесечие
Бюджет 2012 III- то тримесечие

Author: mkirilova