Отлично представяне на областния кръг на олимпиадата по ИТ

Поздравления за усърдната работа на учениците, представили се в областния кръг на олимпиадата по ИТ!
Всички участници от езикова гимназия са предложени за национален кръг.
Единствените участници в областта в категория „Мултимедийни игри и симулации“ с проекта Химично приключение са Мартин Манев и Преслав Пенев от 9д клас.
Единствените участници в областта в категория „Интернет на нещата“ с проекта Healther са Самуил Георгиев от 11е клас и Илиян Петров (ученик от 10 клас в ПМГ).
В категория „Разпределени уеб приложения“ с проекта FlatMeet участваха Никола Манолов от 12а клас и Християн Димитров от 11а клас.

Тазгодишната олимпиада е с изцяло нови категории и нов регламент. Въпреки предизвикателствата, учениците се представиха достойно.

Надяваме се техните проекти да бъдат одобрени от националата комисия и допуснати до национален кръг. Разглеждането им предстои. Пожелаваме им успех!

Author: mkirilova