Отлично представяне на десетокласници на олимпиадата по история и цивилизации

На областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации десетокласниците се представиха отлично и окупираха първите места.
Симеон Веселинов- 10 б първо място областен кръг, класиран за национален кръг.
Велин Друмев- 10 б второ място областен кръг
Стела Илиева- 10 в трето място областен кръг
Гергана Николова -10в четвърто място областен кръг
Йоана Йорданова -10 б пето място областен кръг
преподавател: Златка Маринова

Author: mkirilova