Отлично представяне на БЕСТ

На 9 и 10 март в Благоевград се преведе международното състезание по речи на английски език Balkan Voices. В състезанието взеха участие 109 ученици на възраст между 15 и 19 години от България, Албания, Косово, Черна Гора , Македония, Румъния и Сърбия. Участниците трябваше да представят оргинална реч по общозначим обществен проблем и да предложат пътища за решаването му. Подбора на българските участници ( 50 на брой) беше много труден тъй като желаещите да участват бяха около 100. Преди всичко се гордеем с факта, че трима ученика от Езикова Гимназия „ Гео Милев „ бяха допуснати до участие. Това са:
Камелия Пейкова 12 г клас
Венелина Филипова 12 г клас
Никол Михайлова 10 д клас
Те работиха много упорито под ръководството на американския ни помощник учител Томас Петрино и постигнаха блестящи резултати. Венелина достигна до четвърт финал, Никол до полу финал, а Камелия се класира на първо място с блестяща реч на тема „ Защо трябва да гласуваме?“, реч, която по мое мнение всички млади хора би трябвало да чуят и да осмислят.
Състезанието се провежда от фондация БЕСТ и американския университет в България със съдействието на рагионалния офис за английски език на Американското посолства в Белград. Освен самото състезание участниците имат възможност да се запознаят със свои връстници от различни страни, както и да участват в други образователни програми организирани от Американския университет в България.

текст: Л. Хвалабогова

Author: mkirilova