Открит урок

На 06. 12. 2016 г  в ЕГ  „ Гео Милев“ се проведе открит урок  на тема ‘Contemporary  idioms and collocations’. Урокът е  част от програмата за разпространение на придобитите знания  от квалификационните курсове във Великобритания  по проект  Еразъм + ‚Съвременният учител- лидер, иноватор и творец за модерно европейско образование‘.  Присъстваха  Милена Иванова – директор на ЕГ – и преподавателите по английски език.   В урока взеха участие ученици от  10 г и д, които под ръководството на Светлана  Дойчева  демонстрираха  иновативни, интерактивни техники за преговаряне и затвърждаване на идиоми и устойчиви словосъчетания . Учениците рисуваха картини и разиграваха сценки, с които илюстрираха значението на идиомите, и се състезаваха в игра  ‚Back to the board game’.

текст: Павлина Станкова

010 016 021 037 042 053 064 077 078 084 085 110 118 135

 

Author: mkirilova