открит урок по АЕ

С цел разпространение на резултатите от проекта на Езикова гимназия „Гео Милев’ по програма Еразъм + „ Съвременният учител – лидер , иноватор и творец за модерно европейско образование’ , на 18.05 .2017 се проведе поредният открит урок на тема „Образование и Технологии”, изнесен от Донка Петрова и 8д клас , като бяха показани предимствата на безплатната образователна платформа Kahoot , където под формата на игра учениците решават тестове и показват наученото в клас. Тя може да се използва за всички предмети. В пларформата има готови тестове, които могат да се използват, но всеки преподавател може да състави собствен тест. Необходими са само компютър и смарт телефон или таблет.

Гости на открития урок бяха преподавателите от МО по английски език Павлина Станкова, Светлана Дойчева и Даринка Господинова. 

476 478 479 480 482 483 484 488 489 490 492 493 495 496 497 499

текст: Павлина Станкова

Author: mkirilova