Открит урок по АЕ с 9д клас

На 7.03.2017 се проведе поредният открит урок  с ученици от 9 д клас  по проекта  на ЕГ „ Съвременният учител – лидер, иноватор и творец за модерно европейско образование ”, като част от плана за разпространение на квалификационните  дейности  и практическото им приложение. Откритият урок бе изнесен от Павлина Станкова и посетен от колеги от МО по английски език – Мариана Пенева, Светлана Дойчева и Даринка Господинова.Темата на урока бе ‚Творчество в класната стая‘ ,като учениците трябваше да се  справят с различни игрови задачи, включващи четирите езикови умения.

720 739 747 754 652 676 683 684 706

текст: Павлина Станкова

Author: mkirilova