Откриване на учебната година 15.09.2020

Откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2020.
Поради епидемиологичната обстановка програмата е следната:
Официалното откриване ще бъде за новопостъпилите ученици от 8 клас. Очакваме ги в 9:45 в двора на училището. Начало 10:00 часа.
Желателно е родителите да не присъстват.

Останалите ученици ще влязат в класните стаи поетапно с класните ръководители:
Учениците от 9 и 12 клас да заповядат в 11:00 часа.
Учениците от 10 и 11 клас очакваме в 12:00 часа.

Носете маски!

Пожелаваме на всички успешна година!

от ръководството на гимназията

Author: mkirilova