Отбелязване на световния ден за борба срещу СПИН

На 1.12. се отбелязва световният ден за борба срещу СПИН. Приключи обявения по-рано конкурс в гимназията за плакат на тази тема. В конкурса участваха общо шест плаката, които затрудниха много комисията при оценяването им. Бяха взети под внимание идеята, съдържателността на плаката, подходящ изказ, техническо изпълнение и естетическо офрмление. Двата плаката победители информираха учениците на двата входа на училището, а всички плакати можеха да бъдат видяни на информационния екран в коридора на втория етаж. Комисията сърдечно благодари на всички участници за креативността и желанието и ги приканва да се включат отново в следващи подобни инициативи. Победителите Лилия Димитрова от 11в клас и Радена Цанева от 11д клас ще получат своите награди през предстоящата седмица.

Това не бе единствената инициатива в училище по този повод.

Интерактивен урок, посветен на Първи декември – Световен ден на борбата със СПИН, бе организиран от педагогическия съветник, съвместно с Екип от ученици, членове на Ученическия съвет в ЕГ „Гео Милев“. Осмокласниците – Борислав Симеонов и Елиф Бинятова, представиха пред своите съученици мултимедийна презентация по темата. Учениците обсъдиха, каква е разликата между СПИН и HIV, кои са пътищата на разпространение на вируса на HIV, начините за предпазване от заразяване, а също и безопасните условия при общуване с приятелите. Презентацията включваше и кратки биографични данни на известни в кариерата си актьори и музиканти, починали от СПИН.

Представен бе и тематичен филм с участието на главен асистент Миглена Коларова от катедра „Хигиена и епидемиология“ към Медицински университет – гр. Варна, която разказа повече по темата за СПИН. Как се живее със заболяването вече 10 години? – сподели от първо лице и един анонимен участник във филма, за трудностите, които среща в живота си, за все още съществуващата /според него/ дискриминация на HIV позитивните, на всеки, който е заявил заболяването си. Г-жа Николова също направи допълнения по темата. СПИН е едно от най-коварните заболявания на миналия и на този век. Вече няколко десетилетия специалисти от цял свят търсят начин да се преборят с болестта. Вирусът поразява белите кръвни клетки и от тук води до цялостен срив на имунната система на организма. Осмокласниците се обединиха около убеждението, че всеки от тях трябва да бъде отговорен, както за своето здраве, така и за здравето на своите близки и приятели.

Author: mkirilova