Осмокласници развиват своите „Умения за себепредставяне“

През изминалите дни ученици от осмите класове на ЕГ „Гео Милев“ участваха в поредица от тренинги за придобиване на умения за себепредставяне. В началото на дейностите те се включиха в упражнението „Историята на моето име“. Всеки от тях имаше  възможност да разкаже всичко, което знае за своето име – как е избрано от родителите, какво означава, на кого е кръстен, има ли галени имена, харесва ли името си, как предпочита да се обръщат към него.

Във втората част от дейностите осмокласниците получиха от педагогическия съветник  подарък „Визитки“– с форма на бъклички, пълни с жълтици“, които попълниха, отговаряйки на въпросите „Кой съм аз?“, „Какво мога?“, „Какво харесвам?“. Част от тях представиха  пред  съучениците си своите най-ценни качества, умения и интереси. Направено бе обобщението, че „това са техните жълтици“ – качествата на техния характер, знанията, които притежават и уменията, които са придобили.

В края на тренингите  участниците споделяха, какво са успели да научат за себе си и другите от това забавно упражнение.  Осмокласниците се обединиха около идеята, че всеки човек е уникална личност и всеки има потребност да представи своето Аз, което е една от най-силните мотивации на човешкото поведение.

Author: mkirilova