Олимпиада по химия

Учениците с интереси към химията се представиха подобаващо на областния кръг на олимпиадата.
Съответно те се класираха в следния ред:
9клас- Марина Драгомиров Кирова – 3м.
10кл. – Димитър Николаев Минков – 1м., Мартин Валентинов Манев – 2м.
11кл. – Жасмина Ивайлова Добрева – 2м., Велин Николаев Друмев – 3м.
Преподавател: Албена Пащиева
Желаем успех на учениците ни!

Author: mkirilova