Олимпиада по Френски език

До национален кръг бяха допуснати:

Красимир Й. Йорданов  и Мария Р. Вълчанова от 9ж клас подготвяни от Златка Попова

Мария се яви на олимпиадата и се надяваме да се е представила успешно!

Author: mkirilova