Общо събрание на Училищно настоятелство при ЕГ „Гео Милев”

Съветът на настоятелите на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство  Гео Милев” Добрич свиква общо събрание на 19.04.2017 г. от 18.00 ч в залата на НТС и отправя покана към всички заинтересовани родители и учители.

текст: Надя Бакларова

Author: mkirilova