Покана за обществена поръчка 2013г.     Документация за обществена поръчка 2013г.        Приложения
Обществена поръчка „Доставка на компютърна  техника и синтезатор”
 Покана           Указания за доставка мебели, щори         Приложения – мебели щори
Обществена поръчка„Доставка на мебели и щори”
Публична поканаPokana 9043807
Обществена  поръчка „Неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имот общинска собственост – ЕГ „ Гео Милев „ /ремонт на покрив и тавани на класни стаи/ по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП.
Указания за участниците: Покана – покрив 2013 г.Документи за попълване: Образци на документи покрив 2013г.
Протокол на комисиятаПротокол комисия 2015г.
Договор и анекс към договор:  Договор          Заповед       Анекс