Образът на българския учител в представите на учениците

В началото на учебната година поставихме линк към анонимна анкета за ученици, оценяваща качествата на учителите от нашата гимназия.

Получихме уверения, че ако анкетата е попълнена от поне 50 ученика от нашето училище, ще получим обобщена информация с резултатите. За наша радост това се случи.

До този момент в изследването участие са взели 76 ученика от ЕГ „Гео Милев“, град Добрич. От тях 66 момичета (87% от извадката) и 10 момчета (13% от извадката) на възраст от 14 до 18 години.

Предлагаме ви да изтеглите файла с предварителните обобщени резултати от изследването

Тя е много показателна за изключително отговорното попълване от страна на учениците и може да бъде полезна за всеки учител, като ориентир за насоки за по- добрата му работата.

Благодарим на екипа съставил, предоставил ни възможността и изготвил обобщаването на анкетата: Д-р Методи Коралов, Мария Чубриева, Галина Ангелова, Милица Гечева, Нели Жекова

 

Author: mkirilova