образователен обмен Фулбрайт

От 2010 година езикова гимназия „Гео Милев“ е в постоянна партньорска връзка с  Българо американската комисия за образователен обмен Фулбрайт. Тя е официално учредена на 9 февруари 1993 г. за срок от десет години по силата на двустранно споразумение между правителствата на САЩ и Република България, подписано на 2 септември 1992 г. На 3 декември 2003 г. беше подписано ново безсрочно споразумение между двете правителства. Комисията е двунационална и се ръководи от Борд, който се състои от пет американски и пет български граждани. Те представляват основните държавни и обществени дейности: управление, образование, култура, изкуство и бизнес. Почетни съпредседатели на Комисията са американският посланик и българският министър на образованието и науката.  Фондация “Америка за България” щедро подкрепя разширяването на програмата за помощник-учители по английски език от 2010 г.

По линия на Фулбрайт и Америка за България  в нашата гимназия вече осем години има помощник учители от САЩ а с помощта на фондация Америка за България пък преди 4 години бяха осъвременени 4 кабинета в гимназията – оборудвани с интерактивни дъски. Това дава възможност за осъвременяване на уроците по чужд език.

 Присъствието на носители на езика е изключително полезно за изучаващите английски език. Те не само могат да усъвършенстват своите лечеви умения, но и да се запознаят от първо лице с културата и традициите на САЩ. Уроците с тези млади хора са изключително интересни и до голяма степен различни, което ги прави много привлекателни за нашите ученици.

Тази година при нас е Томас Петрино  от щат Вашингтон, на 22 години, завършил поли тически науки. Децата чакат с нетърпение часовете с него, в които дебатират, пишат поезия, играят образователни игри.  Томас с етусиазъм се зае и с работа с учасниците в турнирите по речи, дебати, поезия и проза на английски език оргаризиране от млади и ентусиазерани американски помощник учители създали фондация BEST, в които наши ученици вземат участие вече пет години.

Author: mkirilova