обмяна на опит по Национална програма „Иновации в действие“

В периода 22-24 юни в град Русе се състоя обмяна на опит по Национална програма „Иновации в действие“. Темата бе „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“, в нея взеха участия три гимназии: I ЕГ – Варна, АЕГ „Гео Милев“ – Русе и ЕГ „Гео Милев“ – Добрич. От добричкото училище участваха петима учители и двама ученици: директорът Миглена Василева (АЕ), Павлина Станкова (АЕ), Севдалина Венкова (биология), Мария Кирилова (информатика и технологии) и Дияна Боева (БЕЛ). Учениците бяха представени от Иван Друмев и Християн Димитров от единадесети клас. Разделени на отбори със свои съученици от Варна и Русе, Иван и Християн участваха в Проектно базирано учебно предизвикателство на тема ПАРКЪТ. Срещата за учениците и учителите от ЕГ „Гео Милев“ приключи ползотворно. Учителите обсъждаха проблеми, свързани с иновациите и оценяването, също така разработваха инструменти за по-голяма обективност, почерпиха и опит от колегите си от Варна и Русе.

Author: mkirilova