Областен кръг на олимпиадата по ИТ

И тази година училището бе представено достойно на областния кръг на олимпиадата по ИТ. Олимпиадата по ИТ е с много по-различен регламент. Подготвя се проект в продължение на месеци, след което той се представя пред комисия, която оценява проекта. На 17.03.2022 взеха участие 5 наши ученика.
Нашите ученици се представиха със следните проекти, в различни категории:
8-10 клас категория „Мултимедийни приложения“:
Симона Стефанова и София Митева от 9г клас изработиха и представиха проекта „Епоха от миналото“ вдъхновен от епохата на Ренесанса. Проектът на момичетата е на 1-во място в категорията с още два проекта. Проектът е изцяло с рисунките на София и представлява игра от 5 части. Тази година конкуренцията в тази категория беше много по-голяма, отколкото други години.
Георги Николов от 9г заедно с ученик от ПМГ си поставиха голямото предизвикателство да изработят Шах за начинаещи в същата категория.
В категория 11-12 клас „Големи обеми от данни“ работиха двама наши ученици.
В екип с ученик от ЧУ „Леонардо“ Християн Димитров от 12а клас изработиха приложението School Environment Management System. Проектът им е на второ място с 96 точки.
В екип с ученик от ПМГ Самуил Георгиев от 12е клас създадоха приложението „ZeonGo – надеждност в сигурността“. Проектът им е оценен безапелационно със 100 от 100 точки.
Самуил и Илиян участваха на 26.03.22 и на националното състезание по ИТ в Благоевград, където заеха 3-то място и прием в 5 университета.
Със Самуил и Илиян интервю направиха от радио Добруджа.
На участниците, одобрени за национален кръг предстои още едно отсяване от националната комисия, която ще отличи по 15. най-добри от цялата страна от всяка категория, които ще бъдат допуснати.
Пожелаваме на всички наши ученици да имат възможността да представят гимназията на национално ниво.
Мария Киирилова – преподавател по ИТ

Author: mkirilova