Новият график за периода 4-17.3.2021

В този период присъствено застъпват 9 и 12 клас, а останалите преминават в онлайн обучение както е предвидено по програма.
9 клас преминават в първа смяна, а 12 клас остават по програма втора смяна.
Промени-04.03-17.03

кабинети-04.03-17.03
Author: mkirilova