неформална среща на МО по АЕ с колеги от Пловдив за споделяне на опит

На 4.07.2017 нашата гимназия бе посетена от колеги от езикова гимназия Пловдив. Всички обединения направиха неформални срещи със своите колеги с цел обмяна на опит, идеи и

предложения за сътрудничество в дългосрочен план. В кабинета на МО по АЕ също се проведе такава среща, като бе споделен опита от квалификационната дейност по програма Еразъм+ и проектът на гимназията.

Колегите от Пловдив не са участвали в такава дейност и проявиха огромен интерес към нашите квалификации. Ние от своя страна ще окажем пълно съдействие при желание от тяхна страна да разработят подобен проект. Разгледаха папките с материали от квалификациите и презентациите на участниците.

IMG_4001 IMG_4004 IMG_4007 IMG_4010 IMG_4014

текст: Павлина Станкова

 

Author: mkirilova