Национална олимпиада по БЕЛ

До национален кръг на олимпиадата по БЕЛ беше допусната Мартина Валентинова Димитрова от 12д клас.

Author: