Национална награда за Дияна Боева – учител по български език и литература

Дияна Боева – учител по БЕЛ в ЕГ „Гео Милев” е наградена в Шестия национален конкурс за добри педагогически практики в сферата на гражданското образование. В навечерието на 1. XI Дияна Боева получи грамота от министър Клисарова и специализирана литература. Сред наградените са учители от София, Смолян, Варна, Русе, Шумен и Търговище. Докладът на г-жа Боева е включен в общ сборник с подбрани педагогически практики. Конкурсът бе писмен, всички проекти на учителите се селектират в МОН, а научно жури оценява оригиналността на идеите и тяхната приложимост. Проектът на Дияна Боева е свързан с ролята на ученическите литературни конкурси.

Author: mkirilova