Между граматиката, информатиката и фантазията: „Различната българска литература“ с първа онлайн среща

На тринадесети май се състоя първата среща в онлайн платформата Zoom между участниците от всички двадесет и една Малки учебно-изследователски общности (МУИО) от цялата страна, които са в различни научни области. Срещата е част от програма „Образование с наука“ на МОН и УчИ-БАН.
Групата от ЕГ „Гео Милев“ е от три ученички: Яна Костадинова (11 г), Адриана Иванова (11 г) и Мария Боева (10 е), които започнаха своята изследователска работа в Творческа работилница: „Различната българска литература“, с фокус върху двама български автори – Петя Дубарова и Павел Вежинов. Момичетата пишат своите доклади за Национална ученическа конференция през есента под ръководството на Дияна Боева, преподавател по български език и литература.
Срещата бе открита от математика акад. Петър Кендеров – научен ръководител на УчИ-БАН, както и от координатора на проекта Елена Панчовска. Презентатор бе доц. Евгения Сендова, която от 1997 е преподавател в лятната международна школа за ученици с изявени способности в областта на математиката, информатиката и природните науки Research Science Institute (RSI), организирана съвместно от Център по усъвършенстване на образованието и Масачузетския технологически институт, САЩ. Доц Сендова даде практически съвети как да се презентира научен проект пред жури от специалисти и неспециалисти, показвайки различни моменти, в които е била ментор. Също така тя прояви интерес и към темата на ученичките от Езикова: Граматика на фантазията в творчеството на Петя Дубарова, защото нейните научни интереси са в областта на компютърното моделиране на творческите процеси и интегрирането на информатиката в обучението по езици и изкуства.
В края на срещата се оказа, че няма „скучни коридори“, че и днес „Граматика на фантазията“ от Джани Родари е нещо вдъхновяващо, а светът на математиката не е чак толкова скучен!

Author: mkirilova