Материали за учители

информационен_бюлетин

Бюлетинът съдържа информация, подходяща за преподаватели по всички учебни предмети. Разработен е и се разпространява по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“.

Предоставен от госпожа Соня Стоянова

Author: mkirilova