математически турнир „Черноризец Храбър“

Математически турнир „Черноризец Храбър“ ще се проведе на 1.11.2019(петък) неучебен ден в Частно училище „Леонардо да Винчи“.
Час на провеждане: от 11 до 12:30 ч.
Желателно е предварително да заявите желание за участие при вашия преподавател по математика предварително.

Author: mkirilova