Курс за програмисти при Веселин Заимов

В последните две години ученици от езикова гимназия имаха възможност да посещават обучение по програмиране, воден от господин Веселин Заимов по програмата на БАСКОМ.
Тази година започва нов курс. Първата организационна сбирка ще бъде във вторник в 19:15 в стая 15 в Езикова гимназия.
Курсът е с продължителност година и половина. Започва се с JavaScript, след това обектно-ориентирано програмиране с Java, SQL бази от данни, Internet програмиране. Занятията са два пъти седмично по два часа. Както и преди, курсът е безплатен и не се изискват програмистки умения.
Веселин Заимов
Author: mkirilova