Консултации на педагогическия съветник

Актуализираме информацията спрямо ситуацията сега:
Педагогическият съветник на Езикова гимназия отново провежда индивидуални консултации с учениците и/или техните родители във връзка със създалата се ситуация на тел. за телефонна връзка 0888097732 и +359/876187147 за връзка с Viber или Whatsapp.

Недялка Николова

Author: mkirilova