КОНКУРС ЗА ЛОГО И МОТО

КОНКУРС ЗА ЛОГО И МОТО ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА КОМЕНСКИ НА ТЕМА – „ЩАСТИЕТО В ЕВРОПА”

ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич обявява конкурс за изработване на лого и мото по международен проект по програма Коменски –  „Щастието в Европа”, част от бъдещата съвместна работа между партньорски училища в Германия, Дания, Испания, Унгария, Турция и България, като първата среща ще се проведе от 21-25 октомври в България.

 

 • В конкурса могат да участват ученици от 14-18 години.
 • Всеки участник в конкурса може да участва с неограничен брой предложения.
 • Логото и мотото трябва да имат връзка с темата на проекта.

Журито ще бъде съставено от:

 1. Милена Иванова – директор на ЕГ „Гео Милев”.
 2. Мария Кирилова – учител по информатика в ЕГ „Гео Милев”.
 3. Олга Иванова – учител по изобразително изкуство ЕГ „Гео Милев”.
 4. Савина Петрова – мениджър на рекламна къща, бивш възпитаник на ЕГ „Гео Милев”.
 5. Ученик от ЕГ „Гео Милев”, който не участва в разработването на проекта.

Победителят в конкурса ще представи нашето училище на първата среща между партньорските училища в България и ще получи безплатно пътуване до една от страните – участнички в проекта.

 

Срок за представяне на предложенията –  20септември 2013г.

 

КРИТЕРИИ

за изработване на лого и мото проектите:

 1. Елементите в логото да са максимално опростени (стилизирани), силуетни.
 2. Да се използват не повече от 3-4 цвята.
 3. Общата визия да носи информация за тематиката и съдържанието на проекта.
 4. Проектът за лого и мото да се представи в електронен и хартиен вариант, готов за отпечатване.
 5. Изисквания за електронния вариант:  да бъде изпратен в един от следните формати: gif, jpeg, jpg с резолюция 300 dpi; Да бъде изпратен и работен вариант на файла във векторен форматили в растерен формат. Изпращайте вашите проекти на email: eglogo@abv.bg.
 6. Изисквания за хартиения вариант:  напишете името си и класа, поставете го вплик и го предайте на г-жа Олга Иванова, преподавател по изобразителноизкуство.
Author: mkirilova