Конкурс за есе „Какво е за мен щастливото детство?“


Включете се в III ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема:
„Какво е за мен щастливото детство?“
ортанизиран от Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“, България

Р Е Г Л А М Е Н Т

Целта на конкурса е да даде възможност на младите автори да споделят с нас какво е необходимо, за да бъде едно дете щастливо. Могат да разкрият представите си за щастието, както и да разкажат какво прави самите тях щастливи.

Условия за участие:

1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;
Участниците трябва да представят есе на тема : „Какво е за мен щастливото детство?“
с обем до три стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред, включително интервалите).
2. Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна информация:
 Трите имена
 Възраст
 Точен адрес, телефон, електронна поща
 Учебно заведение
3. Крайния срок за изпращане на есетата за участие в конкурса е 19.11.2019г. на адрес: гр.Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: mcdobrich@mc-dobrich.org ;

Награден фонд:

Първа възрастова група
/11 – 14 години/
Първа награда – 300 лв.
Втора награда – 200 лв.
Трета награда – 100 лв.

Втора възрастова група
/15 – 19 години/
Първа награда – 300 лв.
Втора награда – 200 лв.
Трета награда – 100 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация :
Младежки център – Добрич,
тел.: 0884 311 428; 058 6026 91;

Author: mkirilova