„Кои ценности са важни за мен?“

Това бе темата на поредния тренинг, проведен с учениците от IX-а клас в ЕГ „Гео Милев“ – гр.Добрич. В началото на дейността деветокласниците се включиха в забавната игра „Експерти по човешкия характер“ – работиха по двойки и без да разговарят се опитваха да отгатнат някои интересни неща за своя партньор. Когато бяха готови, те споделиха информацията пред своите съученици, като целта бе да почувстват затруднението при гадаене на чуждия характер, което се поражда от уникалността на всеки човек.
Под ръководството на педагогическия съветник в училището учениците работиха „Практикуване на избори в групата“, като определяха най-важни за тях ценности. Със затворени очи, по забавен начин, те избираха една от алтернативите, които им предлагаше ръководителят на тренинга, без да виждат изборите на своите съученици.
Създаденото настроение позволи участниците да споделят, как са се почуствали, когато са отворили очите си, дали са били изненадани от изборите на своите съученици. Провокирани от водещият – те отговаряха на въпросите „С какво ни помага в живота изясняването на нашите ценности?“, „Защо е нужно да бъдем толерантни към чуждите възгледи?“
Всички участници се обединиха около убеждението, че в живота ние действаме под влияние на нашите ценности.

Author: mkirilova