Класирани за национален кръг по Физика

Класирани са следните ученици от 9 клас:

Надежда Янакиева

Желязко Генов

Иван Бърдаров

и от 10 клас:

Димитър Димитров

Рут Бусари

подготвяни от Дарина Даскалова

Андреа Караджова

подготвяна от Марияна Станчева

тук беше допусната грешка по вина на администратора, за което поднасям извинения на г-жа Дарина Даскалова

Author: mkirilova