Иновации в ЕГ

Като следваме примера на нашия патрон, ние, геомилевци, съчетаваме иновативните и традиционните методи и форми на учене и преподаване. Отстояваме самостоятелна позиция, развиваме идеи и критично мислене, за да сме пълноценни, модерни и активни граждани. Стремим се да сме модел на модерното училище.

В часовете по английски език решаваме творчески задачи, които ни разхождат из САЩ.

Създаване на постери (творческа задача по английски език – разходка из САЩ)

Дебатираме върху вечните морални дилеми „Щастие или полза“, „Удоволствие или дълг“, но и на обществено значими теми – защитаваме правата на човека и животните, дори и на немски език.

.  Толкшоу по немски език на тема „Как трябва да третираме животните“

Създаваме театрални постановки в час, за да покажем, че се разбираме и без думи.

Игра пантомима по английски език

Опознаваме българските автори като четем поезия и рисуваме по техните творби.

Картина по поезията на П. Дубарова (автор: Мария Неделчева -11 „д“ клас)

Търсим географските особености Черно море не само в науката, но и в литературата.

Е-книга, образователен продукт, създаден в Творческата лаборатория „Различната българска литература“ с р-л Диана Боева

Показваме философски поглед над теорията за произхода на живота. Анализираме мускулните групи и френските думи, които се използват в любимите ни спортове.

Интердисциплинарен урок- биология и здравно образование/физическо възпитание и спорт

В часовете по биология участваме в мастър класове с известни учени, а те ни споделят за своя творчески път.

По химия ни провокират дори и в социалните мрежи.

Социалните мрежи с помощ на учителя и ученика

Можем да правим проекти и по математика. Комбинираме с интересни проекти по информационни технологии.

Да експериментираме дори в домашни условия, когато се налага. Пренесохме физиката в кухнята.

Свързахме историята с разказите на Йордан Йовков.

Посещение на ученици на паметника, посветен на събитията от септ. 1916 г. край Добрич като част от интердисциплинарен урок история и цивилизация/ български език и литература
р-ли З. Маринова и Д. Василева

Показахме как танцуват испанците и колко е важна музиката за нас.

Author: mkirilova