„Иновации в действие“ в I ЕГ Варна

На 9.06 и 10.06.2022 екип от ЕГ „ Гео Милев” бе гост на Първа езикова гимназия, Варна, съвместно с колеги и ученици от Езикова гимназия „Иван Вазов” , Смолян и СУ „Николай Катранов”, Свищов.
Тази визита беше продължение на миналогодишната среща, проведена в Езикова гимназия ”Гео Милев”, Русе по национална програма „ Иновации в действие”, чиято цел е популяризиране и мултиплициране на добри практики между училищата.
Нашата гимназия бе представена от директора г-жа Миглена Василева, преподавателите – Златина Петева , Нежля Неджиб и Павлина Станкова.
Но най-важните участници бяха нашите ученици- Азра Нуредин, Йоана Валчева, Валери Дойчев и Венцислав Кондов, които участваха в ПБО ( проектно-базирано обучение) и достойно представиха гимназията, което ни изпълни с гордост и им благодарим от сърце.
Тази среща постави началото на нови приятелства , като основа за бъдещо ползотворно сътрудничество.

текст: Павлина Станкова

Author: mkirilova