Изпит по Английски език

През месец юни тази година желаещите ученици имат възможност да се явят на изпити към Cambridge University, които ще се проведат в сградата на ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич. Изпитите са в хартиен вариант и се организират и провеждат изцяло от AVO BELL – оторизиран изпитен център към Cambridge University.

Дати за явяване:

PB(paper based)    FCE –   12 юни 2012

PB(paper based)    CAE – 13 юни 2012

Краен срок за регистрация: 13 април 2012

Такси за явяване на изпит: FCE – 310.00 лв. ; CAE –325.00 лв.

За справка: Красимира Кръстева и Павлина Станкова

Tel.: 0887/691967

Author: mkirilova