Изложба 2010

В рамките на патронните Геомилеви празници традиционно се организира изложба с творби на нашите ученици. Те помагат и при подреждането на изложбата.
[pe2-gallery class=“aligncenter“ ]
5.jpg16.jpg15.jpg14.jpg13.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg8.jpg7.jpg6.jpg4.jpg3.jpg2.jpg1.jpg17.jpg[/pe2-gallery]

Author: mkirilova