Зимен фестивал „Шабла и птиците 2022“

На 17 и 18. 12. ученици от „Научен клуб“ към ЕГ „Гео Милев“ взеха участие в Зимен фестивал „Шабла и птиците 2022“, посветен на червеногушата гъска. Те участваха в дискусията на теми, свързани с опазването на влажните зони в района и миграциите на птиците. На фестивала бяха представени разнообразни творчески ателиета, а за уютната атмосфера допринасяха специалистите- еколози. В галерията на читалището се намира и една от най-известните картини на Златю Бояджиев „Снежна пързалка“. 

Author: mkirilova