За Кандидатстудентите! Химично и биохимично инженерство на френски език!

Специалност Химично и биохимично инженерство (Génie des procédés)
към ХимикоTехнологичен и Mеталургичен Университет-София
в партньорство с Университетската агенция на Франкофонията!
Области на реализация
– Химическа промишленост
– Фармацевтика, козметика, хранително-вкусова промишленост
– Околна среда
– Енергетика
– Маркетинг, търговия
– Управление/Администрация
– Информационни услуги

За повече информация:
Център за френскоезично обучение при ХТМУ София
тел: 028163121, 028163450
е-мейл: ffrancophone@uctm.edu

Author: mkirilova