Заповеди за утвърждаване на стипендиите и за определения размер на стипендиите за втори срок на учебна 2020/2021г.

Заповеди II срок- стипендии